توران ميرهادي


  سيده توران ميرهادي (خُمارلو) (تولد 26 خرداد 1306 – درگذشت 18 آبان 1395) استاد ادبيات كودك، نويسنده و كارشناس آموزش و پرورش و پايه گذار مجتمع آموزشي تجربي فرهاد، از بنيانگذاران شوراي كتاب كودك و بنيانگذار فرهنگنامه كودكان و نوجوانان بود. ميرهادي بيش از شصت سال در گستره آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبيات كودكان كوشيد و در اين راه يكي از چهره‌هاي تأثيرگذار سده كنوني ايران بوده‌است. او به همراه همسرش محسن خمارلو به مدت 25 سال مدرسه فرهاد را از سال 1334 تا 1359 اداره كرد.

فایلهای پیوست

كتابخانه دانشگاه ميبد

كتابخانه دانشگاه ميبد

كتابخانه موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

كتابخانه موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)

كتابخانه دادگستری کل استان تهران

كتابخانه دادگستری کل استان تهران

كتابخانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

كتابخانه دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

كتابخانه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

كتابخانه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ايران

كتابخانه دانشگاه صنعتی اراک

كتابخانه دانشگاه صنعتی اراک

كتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

كتابخانه دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

كتابخانه مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فولاد

كتابخانه مجموعه فرهنگي مذهبي تخت فولاد

كتابخانه دانشگاه صنعتی قم

كتابخانه دانشگاه صنعتی قم

كتابخانه موسسه مهرپويان سبز انديشه

كتابخانه موسسه مهرپويان سبز انديشه

فهرست