1)

تئوري اعداد

پديدآور: سيدموسوي، حسين
ناشر: تهران : مبتكران
سال نشر: ،1371.
1395/6/23
ويرايش    نسخ
2)

<104=صد وچهار>مسئله تئوري اعداد

پديدآور: آندرسكو ،تيتو
ناشر: خوشخوان
سال نشر: 1387
1391/6/5
ويرايش    نسخ
3)

نظريه اعداد

پديدآور: آدلر، اندرو
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1387
1388/5/21
ويرايش    نسخ
4)

مثلث خيام هندسه فركتال

پديدآور: جعفري، سيامك
ناشر: جهاد دانشگاهي ، واحد صنعتي اميركبير
سال نشر: 1387
1388/5/21
ويرايش    نسخ
5)

عدد و عددنويسي و رياضيات در زندگي

پديدآور: شهرياري، پرويز
ناشر: مدرسه
سال نشر: 1387
1388/5/21
ويرايش    نسخ
6)

حساب استدلالي براي سال ششم رياضي

پديدآور:
ناشر: شركت سهامي طبع و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: 1348
1388/5/21
ويرايش    نسخ
8)

نخستين مفاهيم نظريه اعداد

پديدآور: معتمدي، منصور
ناشر: دانشگاه شهيد چمران
سال نشر: 1385
1388/5/21
ويرايش    نسخ
9)

نظريه اعداد

پديدآور: جكسون ، ترنس هيو
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1370
1388/5/21
ويرايش    نسخ
10)

نظريه اعداد

پديدآور: جلوداري ممقاني ، محمد
ناشر: دانشگاه پيام نور
سال نشر: 1370
1388/5/21
ويرايش    نسخ
11)

نظريه اعداد

پديدآور: اپوستل ، تام
ناشر: شباهنگ
سال نشر: 1367
1388/5/21
ويرايش    نسخ
12)

نظريه اعداد

پديدآور: هشترودي، محسن
ناشر: موسسه آموزش عالي آمار
سال نشر: 1349
1388/5/21
ويرايش    نسخ
13)

كارگاه اعداد

پديدآور: رستگار، آرش
ناشر: فاطمي
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
14)

مسائل انتخابي از نظريه اعداد

پديدآور: سيرپينسكي ، واتسلاف
ناشر: دانشگاه فردوسي (مشهد)
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
15)

ساختار اعداد، مباني رياضيات

پديدآور: مشكوري نجفي ، محمد
ناشر: دانشگاه صنعتي اصفهان
سال نشر: 1383
1388/5/21
ويرايش    نسخ
16)

حساب استدلالي : براي دانشسراهاي مقدماتي ...

پديدآور: قرباني ، ابوالقاسم
ناشر: كتابفروشي و چاپخانه علي اكبر علمي
سال نشر:
1388/5/21
ويرايش    نسخ
17)

گزيده هايي از نظريه اعداد

پديدآور: اور، اويستاين
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1369
1388/5/21
ويرايش    نسخ
18)

حل المسائل حساب استدلالي شامل : 1- حل مسائل مختلف ...

پديدآور: بحراني ، حسين
ناشر: [مركز فروش : كتابفروشي زوار]
سال نشر:
1388/5/21
ويرايش    نسخ
19)

روشهاي حساب استدلالي

پديدآور: بكتاشي ، محمدهادي
ناشر: ارغنون
سال نشر: 1351
1388/5/21
ويرايش    نسخ
20)

نظريه مقدماتي اعداد

پديدآور: برتون ، ديويد
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1381
1388/5/21
ويرايش    نسخ
22)

نظريه اعداد

پديدآور: ويل ، آندره
ناشر: خوارزمي
سال نشر: 1369
1388/5/21
ويرايش    نسخ
23)

تئوري اعداد

پديدآور: سرپينسكي ، واتسلاو
ناشر: خوارزمي
سال نشر: 1349
1388/5/21
ويرايش    نسخ
24)

<1200 = هزارودويست > مسئله شامل : جالب ترين مسائل جبرو مثلثات و حساب استدلالي ...

پديدآور: حريرچي ، جواد
ناشر: كتابفروشي تهران
سال نشر: 1346
1388/5/21
ويرايش    نسخ
25)

گنجينه اي از تئوري اعداد

پديدآور: صالحيان متي كلايي ، بهزاد
ناشر: نشر مهاجر
سال نشر: 1378
1388/5/21
ويرايش    نسخ
26)

مباني نظريه اعداد = Fundamentals of number theory

پديدآور: لوك ، ويليام جادسن
ناشر: مبتكران
سال نشر: 1372
1388/5/21
ويرايش    نسخ
27)

حساب استدلالي مخصوص سال ششم دبيرستانها و دانشسراي مقدماتي

پديدآور: هورفر، حسين
ناشر: شركت نشر كتاب
سال نشر: 1214[صحيح : 1314]
1388/5/21
ويرايش    نسخ
28)

نظريه اعداد

پديدآور: بهشتي زواره ، رويا
ناشر: فاطمي
سال نشر: 1378
1388/5/21
ويرايش    نسخ
29)

نظريه اعداد

پديدآور: اپوستل ، تام
ناشر: منصوري
سال نشر: 1376
1388/5/21
ويرايش    نسخ
30)

نظريه اعداد مقدماتي و كاربردهاي آن در كامپيوتر

پديدآور: روزن ، كنت
ناشر: نشر علوم پايه
سال نشر: 1377
1388/5/21
ويرايش    نسخ
31)

نظريه اعداد

پديدآور: مكوي، نيل هنري
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1363
1388/5/21
ويرايش    نسخ
32)

نظريه اعداد مقدماتي

پديدآور: هسيونگ ، سي . ي
ناشر: دانشگاه گيلان
سال نشر: 1379
1388/5/21
ويرايش    نسخ
33)

تئوري مقدماتي اعداد

پديدآور: مصاحب ، غلامحسين
ناشر: دهخدا
سال نشر: 2535 = 1355- 1358
1388/5/21
ويرايش    نسخ
34)

دانستنيهاي اعداد بزرگ

پديدآور: ديويس ، فيليپ ج
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1369
1388/5/21
ويرايش    نسخ
35)

اعداد: گويا و گنگ

پديدآور: نيون ، ايوان مورتون
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1367
1388/5/21
ويرايش    نسخ
36)

آشنائي با نظريه اعداد

پديدآور: آدامز، ويليام
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1362
1388/5/21
ويرايش    نسخ
37)

حساب استدلالي براي سال ششم رياضي

پديدآور: قرباني ، ابوالقاسم
ناشر: شركت سهامي طبع و نشر كتابهاي درسي ايران
سال نشر: 1347
1388/5/21
ويرايش    نسخ
فهرست