1)

برگزاري جلسات معرفي تغييرات ويرايش 1402 نرم افزار ثنا

جلسات معرفي تغييرات ويرايش چديد نرم افزار ثنا با حضور كتابداران و مديران مشتريان و خانواده پيام مشرق در حال برگزاري است. با تكميل تست و پايلوت ويرايش جديد نرم افزار ثنا (ويرايش 1402) از اول اسفندماه با دعوت از كتابداران و مديريان محترم مشتريان و خانواده پيام مشرق جلساتي برگزار شد و ويرايش جديد معرفي شد. انشاالله به مرور تمامي كتابخانه ها به ويرايش جديد ارتقاء خواهند يافت.1402/12/17
ويرايش    رکورد جديد        افزودن فایل دیجیتال    (    )    
فهرست